Blue Flower

 

 

Inbjudna på livstid i The International Boston Terrier Soceiety
och därtill direktanslutna organisationer i USA.

Erhållit SBTR´s förtjänsttecken nr 15 & nr 20
&
SBTR´s Kamratpris 1996

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ewy & Ivan Andersson
Gladarbergsvägen 31
703 76 Örebro